Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Jak będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Poradnik Klienta

Cena ropy naftowej – Jak będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów istotniejszym składnikiem przychodzącym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, bądź same ruchy na placach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Jak będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej rodzi się, że powyższe stwierdzenie jest oczywiste. Nie wymaga zatem żyć jednak zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany podaży a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy jawą i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom duże szansy.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest często stosowanym środkiem na świecie, natomiast jej cena zawiera znaczący wpływ na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy rozwoju ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego rozwoju cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak również sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z zasady lepką cieczą o dużym zastosowaniu. Jest wykorzystywana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w sektorze spożywczym. W własnym produkcie skoncentrujemy się oczywiście przede każdym na ropie naftowej stosowanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i indywidualne ludzie mogą liczyć ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane elementy dostają się w chłodnej ropie naftowej stanowią o jej wadach i wartościach. Ważnym objawem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest powszechnie niekochana i odpowiednie są dalsze operacje w procesie rafinacji zapewniające jej usunięciu. Dlatego też surowa, lekka ropa jest przyjemniejsza niż kwaśna. Oprócz tego mieszka oraz większy popyt na swobodniejsze warianty, takie jak benzyna, co czyni, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na szeroką ropę naftową jest w zysku wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Pomimo iż te dwa rodzaje nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako produkt na placach finansowych. Najłatwiejszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym typem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej jest własna własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko brana w amerykańskich rafineriach i brana za ważny miernik cen ropy. WTI to łatwa ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API również z prostą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na szeroką miarę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji wykonywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a gdy handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze zbliżającym się terminem działania są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Część tego sposobu ropy wybiera się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Spotykają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do pełnych działów w okresach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych natomiast na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym prawdopodobnie żyć zatem interesujące śledzenie zasobów ropy związanej z źródło w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany istnieje w wszą środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym elementem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce a na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, chodzące do firmy Royal Dutch Shell, było niegdyś samym z najbardziej efektywnych pól naftowych w Szerokiej Brytanii, ale większość odwiertów została od ostatniego momentu zrezygnowana z obsługi.

Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest kluczowa, natomiast w aktualnych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent była o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi już około 6 USD. Różnice te dane są przez ofertę a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące prawdopodobnie żyć odpowiadanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie i podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, a cena ropy nie jest na najwyższym szczeblu w sprawie. Zresztą nie wszystkie firmy aktywnie postępujące w tejże dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej zatrzymują się na stałych alternatywach, i wielu producentów ropy naftowej w owym etapie znacząco obniżyło nasze inwestycje w kolejne miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to zawsze rosną, tak toż jak produkcja. Produkcja często pochodzi a z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokacie w nowych dziedzinach światach zostało wycofanych ze względu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w surową ropę są zagrożone także ze względu na dużo surową politykę klimatyczną.

Co w aktualnych latach miało nacisk na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest świadoma, iż w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają ale i opinię na to, iż na targu istnieje już wiele różnych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa kupowana jest tutaj głównie z gleby. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był wtedy zyskowny, mimo dużych kosztów produkcyjnych. Po tym, jak korzystne stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na targu pojawiło się dużo innych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje wysoce niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Efektem tegoż stanowił spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na starcie 2016 roku.

OPEC miała szansę, iż w obecny sposób zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze i bardziej efektywne procedury wydobycia, to już są w okresie osiągać sukcesy nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej metody ekstrakcji ropy ważna jest okazję szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu już reagować na wzrost/spadek cen, mimo iż nierzadko są to dosyć małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co liczy poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może powrócić do stanu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi jakimś z początków, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do około 30 USD za baryłkę, ale obecnie jest pisana na etapie około 50 USD za baryłkę. W odróżnieniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można już rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Skutkuje więc tymże, że cena ropy nie może szybko wkrótce osiągać wyższych stopni. Nawet mały wzrost cen ropy postępuje w ruchu z ostatnim do pełniejszej podaży na targu. Złoża łupkowe dzielą się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego potrzebne są większe inwestycje w celu alokacji nowych złóż i mieszkania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki współczesnym technologiom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, obecne są jednak potrzebne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę może będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo utrzymuje się na wysokim poziomie.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego spadku będzie w dorosłym stopniu chciałoby na stworzeniu alternatywnych źródeł energii. Jeżeli przecież nie będą były znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że obecna produkcja ropy może w ostatnim roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w następujących dziesięcioleciach potrzebne będą istotne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Jak tylko zostaną odkryte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy że odnaleźć się wyżej niż w ostatnim roku.

Liczy się, iż w sukcesie nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cenie około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu stara się ograniczyć produkcję, aby utrzymać ceny ropy na właściwym poziomie. Początkiem tegoż jest fakt, że grupę tych krajów czerpie z chwila większych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w ruchu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, ofertę na targu będzie słaba.

Producenci ropy łupkowej w aktualnych latach w myśli zainwestowali dość duży pieniądz, by zaspokoić stale będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej liczb aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Potrzebuje to otrzymać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te tereny przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z tamtej strony USA także indywidualne kraje stale produkują coraz dobrze ropy naftowej, co czyni, iż jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, uważając się na okresie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zmieniał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na odległości lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do stanu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W sezonie kryzysu gospodarczego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym spotkało jej ustalenie na etapie ponad 100 USD za baryłkę a cena zatrzymała się w miejscowościach tego stylu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do stanu około 30 USD za baryłkę. W aktualnych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego rozwoju ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?
Przewidywanie rozwoju wartości w sukcesie ropy naftowej stanowi dużo niebezpieczne. Wartość ropy zależy od znacznej liczb czynników finansowych oraz rozwoju tej dziedziny. Na cenę ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju podaży a popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie istotnym składnikiem w sukcesie zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, wykorzystującą się transportem na całkowitym świecie. Chce ona obniżenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie potrzebował obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez wejście na paliwa z prostszą zawartością siarki. Przepisy IMO spowodują przez to drastyczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na budowany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości oraz dostępność paliw, których mówią. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie uznawało dalekosiężny pomysł na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak zarówno na przykład na wartości biletów lotniczych.

Kiedy ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można traktować na chwila rodzajów, które teraz stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla przedsiębiorców są kontrakty futures na drobną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na temat cen tych układów są wygodne w LYNX w toku rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te możliwości odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w następnej walucie).

Jeżeli tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza to wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdyby miałoby dojść do realizacji fizycznego dostarczenia.

Drogi i certyfikaty turbo
Drogi i certyfikaty turbo to dodatkowe derywaty dające ci działać na wahania ceny ropy naftowej. Wyniki te potrafisz oczywiście kupować oraz sprzedawać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi artykułami często handluje się przy użyciu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może działać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które obowiązują w tejże części.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w historie ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w historie ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować również w akcje spółek naftowych, by być niezależnym w sfery naftowej. Toż w zdrowy sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale również potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w sfery naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Kiedy szybko sygnalizowaliśmy: zwykle w sukcesie towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią żyć niezmiernie silne. Obecnie trend jest trochę spadkowy. Ale nic takiego jak pewne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeśli będziemy myśleć, że wymagania i radości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, teraz są za nami, a jakość jest właśnie także dużo negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może wiele się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje sporo możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na własnych giełdach. To gwarantuje naszym klientom wysoki wolumen obrotu i mały spread.

Niezależnie od tego czy posiadasz się tradingiem, czy jesteś inwestorem długoterminowym, możesz zastosować z wielkiej oferty LYNX, ponieważ pomagamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, lub na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w toku rzeczywistym, mając z swoich profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj a z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w zasięgu handlu na drogach, pracach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments